Interieur

TIENGEBODENBORD

Prominent in het interieur aanwezig is het Tiengebodenbord op de oostwand van de kerk.

Nadat in 1579 het koor van de kerk door brand was verwoest, werden de ontstane openingen in de oostwand dichtgemetseld. In 1593 werd op de middelste wand de tekst geschilderd van de Tien Geboden in de zg. Antwerpse vertaling. In de loop der eeuwen is de beschildering verdwenen onder een kalklaag. Deze laag is tijdens de kerkrestauratie van 1968-1976 verwijderd, waarna de beschildering is gerestaureerd. Ook in 2013 heeft een restauratie plaatsgevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAPENBORDEN

In de noordelijke zijbeuk van de kerk hangen vijf 18e eeuwse wapenborden.

Op de borden staan namen en familiewapens van predikanten, ouderlingen en diakenen die destijds aan de kerk waren verbonden. Het oudste wapenbord dateert uit 1706, het jongste uit 1775.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUWBORDEN

In het transept van de kerk hangen 3 rouwborden.

Dergelijke borden werden in de 17e en 18e eeuw gemaakt na het overlijden van prominente personen. Op het bord werden naam, titel en familiewapens van de overledene afgebeeld. Na de begrafenis werd het rouwbord dikwijls - tegen betaling - in de kerk opgehangen. Bij een inventarisatie in 1789 werden in de Grote Kerk 74 rouwborden aangetroffen.

Ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1801) zijn in opdracht van de overheid in 1798 alle rouwborden uit de kerk verwijderd en vernietigd. Delen van 3 borden zijn echter bewaard gebleven. In 2015 zijn deze 3 wapenborden gereconstrueerd met gebruikmaking van de originele delen. De borden dateren uit 1609, 1612 en 1617.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGERINGSBANKEN

In de zuidelijke zijbeuk van de kerk staan restanten van regerings- of herenbanken.

In deze banken, die bedoeld waren voor de stadsbestuurders, liggen 18e eeuwse kussens waarop het stadswapen van Wijk bij Duurstede en het jaartal 1713 of 1715 is geborduurd. Ook zijn in de kerk nog de Bijbels aanwezig, die door de stadsbestuurders werden gebruikt. Ook deze zijn voorzien van het stadswapen van Wijk bij Duurstede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHILDERIJEN

In de noordelijke zijbeuk van de kerk, naast de toren, hangen 6 portretten van regenten van het Ewoud en Elisabeth gasthuis in Wijk bij Duurstede.

De portretten werden in de 18e eeuw geschilderd, o.a.  door de in Berlijn geboren portretschilder Johann Friedrich Bodecker (ca. 1658-1727). Veel regenten waren als ouderling of diaken verbonden aan de Grote Kerk. Ook maakten zij dikwijls deel uit van het stadsbestuur.

Van de oorspronkelijk in het gasthuis aanwezige 19 portretten is het merendeel in 1996 ontvreemd.

In de zuidelijke zijbeuk hangt een schilderij voorstellend "het laatste avondmaal". Op het schilderij staat ook een afbeeklding van Willem van Abcoude, die in 1400 het Ewoud- en Elisabethgasthuis stichtte.

 

 

 

 

 

 

 WANDKLEDEN

Op een aantal plaatsen in de kerk hangen wandkleden.

Deze kleden zijn gemaakt in de jaren 1976/1977 en zijn bedoeld om de akoestiek in de kerk te verbeteren. De wandkleden zijn vervaardigd door de kunstenaars Liesbeth Lehr en Stef Stokhof de Jong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORENSCHILDERIJ

In de kerk hangt boven de toegang tot de torenopgang een schilderij, geschilderd op 4 houten panelen. Lang werd gedacht dat dit schilderij het ontwerp van de toren voorstelde. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat het schilderij is gemaakt omstreeks 1540, toen de torenbouw reeds was beƫindigd.

Mogelijk is het schilderij gemaakt om geld in te zamelen voor de bouw van kerk en toren. Van dit type schilderij zijn slechts enkele exemplaren bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRAFZERKEN

Op verschillende plaatsen in de kerk liggen oude grafzerken. Deze herinneren aan de tijd dat overledenen in of bij de kerk werden begraven. In het noordelijk deel van het transept bevond zich de grafkelder van Abraham van Senden, die in 1761 in de kerk werd begraven. De familiewapens van Van Senden zijn nog te zien op een zerk en in het hek dat het transept afsluit.

Overigens zijn alle graven in de jaren 70 van de vorige eeuw geruimd in verband met de aanleg van vloerverwarming.